Ogólne informacje o giełdzie i papierach wartościowych mogą być bardzo przydatne

Giełda papierów wartościowych jest rynkiem, na którym upoważnione osoby (maklerzy) sprzedają i kupują różne produkty finansowe: akcje, obligacje, opcje, certyfikaty inwestycyjne. W Polsce giełda działa od 16 kwietnia 1991 roku (wznowiła działalność po okresie PRL-u, w którym funkcjonowanie tego rodzaju rynku było zakazane ze względów ideologicznych - parkiet był elementem świata kapitalistycznego, wrogiego ustrojowi socjalistycznemu).

Domkach urzędach maklerskich, mediach

Ogólne informacje o giełdzie i papierach wartościowych znajdują się na stronie internetowej GPW S.A. Podstawowe dane można zdobyć również w innych miejscach, np. w domach i biurach maklerskich, w prasie ekonomicznej i na stronach gospodarczych prasy ogólnotematycznej.

Pierwotnym obrocie są papiery

Notowania spółek odbywają się na dwóch rynkach: podstawowym i równoległym. Na tym pierwszym w obrocie są papiery wartościowe 339 podmiotów (w tym 316 krajowych, których kapitalizacja wynosi prawie 450 mln zł), natomiast na drugim - 40. Łącznie na giełdzie w Warszawie obraca się udziałami 379 firm.

Nadzwyczaj aspektem 2009

Od początku roku główny indeks giełdowy (WIG) wzrósł o 6,15 proc. Bardzo dobry pod tym względem był rok 2009, kiedy WIG startował z bardzo niskiego pułapu (efekt kryzysu finansowego) i wywindował się 46,85 proc. ponad dno bessy. Trzeba jednak pamiętać, że cały 2008 r. był okresem spadków (zapoczątkowanych jeszcze rok wcześniej), które wyniosły średnio ponad 50 proc.

WIG swój największy wzrost w historii GPW odnotował w 1993 roku, gdy rok do roku wzrósł o prawie 1100 proc.!